Přehled plateb daní a podávání daňových přiznání, pojistného na sociální a zdravotní pojištění OSVČ i zaměstnavatelů, zákonného pojištění odpovědnosti Kooperativa, EET a dalších povinností vůči státu

LEDEN

pátek 8.

 • zdravotní pojištění – odvod zálohy OSVČ za prosinec 2015

pondělí 11.

 • spotřební daň – splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 20.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
 • sociální pojištění – odvod zálohy OSVČ za prosinec 2015, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za prosinec 2015
 • sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za prosinec 2015
 • zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za prosinec 2015

pondělí 25.

 • spotřební daň – splatnost daně za listopad 2015 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za prosinec 2015, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2015 (pokud vznikl nárok)
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2015
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2015, souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2015, výpis z evidence 4. čtvrtletí a prosinec 2015

ÚNOR

pondělí 1.

 • biopaliva – hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.
 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2015
 • daň z nemovitých věcí – daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2016
 • daň silniční – daňové přiznání a daň za rok 2015
 • zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (Kooperativa) za 1. čtvrtletí 2016

úterý 8.

 • zdravotní pojištění – odvod zálohy OSVČ za leden 2016

úterý 9.

 • spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2015 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 15.

 • daň z příjmů – podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2016 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2015
 • podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

pondělí 22.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • sociální pojištění – odvod zálohy OSVČ za leden 2016, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za leden 2016
 • sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za leden 2016
 • zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za leden 2016

středa 24.

 • spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2015 (pouze spotřební daň z lihu)

čtvrtek 25.

 • spotřební daň – daňové přiznání za leden 2016, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2016 (pokud vznikl nárok)
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za leden 2016, souhrnné hlášení za leden 2016, kontrolní hlášení za leden 2016
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2016

pondělí 29.

 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2016

BŘEZEN

úterý 1.

 • daň z příjmů – podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2015
 • odvod z loterií a jiných – podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu podobných her za odvodové období 2015

úterý 8.

 • zdravotní pojištění – odvod zálohy OSVČ za únor 2016

pátek 11.

 • spotřební daň – splatnost daně za leden 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

úterý 15.

 • daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň
 • podání oznámení platebního zprostředkovatele – Oznámení platebního zprostředkovatele – podání oznámení dle § 38fa zákona o daních z příjmů

pondělí 21.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2015
 • sociální pojištění – odvod zálohy OSVČ za únor 2016, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za únor 2016
 • sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za únor 2016
 • zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za únor 2016

úterý 29.

 • spotřební daň – daňové přiznání za únor 2016, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2016 (pokud vznikl nárok)
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za únor 2016, souhrnné hlášení za únor 2016, kontrolní hlášení za únor 2016
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2016

úterý 29.

 • spotřební daň – splatnost daně za leden 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

čtvrtek 31.

 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2016

DUBEN

pátek 1.

 • daň z příjmů – podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2015
 • daň z příjmů – podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2015, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
 • daň z příjmů – podání sdělení, že poplatníkovi nevznikla v roce 2015 daňová povinnost k dani z příjmů FO, ke které je registrován (§ 136 odst. 5 daňového řádu)
 • daň z příjmů – uplatění plné moci k zastupování pro daňového poradce nebo advokáta u věcně a místně příslušného správce daně (§ 136 odst. 2 daňového řádu)
 • účetnictví – podání účetní závěrky jako přílohy k daňovému přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2015, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
 • pojistné (II. pilíř) – podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2015, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává sám
 • podání vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období 2015
 • zdravotní pojištění – oznámení data podání daň. přiznání OSVČ účtující v hospodářském roce

pátek 8.

 • zdravotní pojištění – odvod zálohy OSVČ za březen 2016
 • zdravotní pojištění – Přehled OSVČ bez povinnosti podat daňové přiznání za rok 2015

pondělí 11.

 • spotřební daň – splatnost daně za únor 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

pátek 15.

 • daň silničnízáloha na daň za 1. čtvrtletí 2016

středa 20.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
 • odvod z loterií a jiných – podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 1. čtvrtletí 2016
 • sociální pojištění – odvod zálohy OSVČ za březen 2016, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za březen 2016
 • sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za březen 2016
 • zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za březen 2016

pondělí 25.

 • spotřební daň – splatnost daně za únor 2016 (pouze spotřební daň z lihu), daňové přiznání za březen 2016, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2016 (pokud vznikl nárok)
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2016, souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2016, kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2016
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2016

KVĚTEN

pondělí 2.

 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2016
 • zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (Kooperativa) za 2. čtvrtletí 2016
 • sociální pojištěníPřehled OSVČ 2015, pokud si daňové přiznání zpracovává poplatník sám
 • zdravotní pojištěníPřehled OSVČ 2015, pokud si daňové přiznání zpracovává poplatník sám

pondělí 9.

 • zdravotní pojištění – odvod zálohy OSVČ za duben 2016

úterý 10.

 • spotřební daň – splatnost daně za březen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

pátek 20.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • sociální pojištění – odvod zálohy OSVČ za duben 2016, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za duben 2016
 • sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za duben 2016
 • zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za duben 2016

středa 25.

 • spotřební daň – splatnost daně za březen 2016 (pouze spotřební daň z lihu), daňové přiznání za duben 2016, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2016 (pokud vznikl nárok)
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za duben 2016, souhrnné hlášení za duben 2016,kontrolní hlášení za duben 2016
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2016

úterý 31.

 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2016
 • daň z nemovitých věcí – splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně), splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

ČERVEN

středa 8.

 • zdravotní pojištění – odvod zálohy OSVČ za květen 2016

čtvrtek 9.

 • spotřební daň – splatnost daně za duben 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 15.

 • daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

pondělí 20.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • sociální pojištění – odvod zálohy OSVČ za květen 2016, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za květen 2016
 • sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za květen 2016
 • zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za květen 2016

pátek 24.

 • spotřební daň – splatnost daně za duben 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

pondělí 27.

 • spotřební daň – daňové přiznání za květen 2016, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2016 (pokud vznikl nárok)
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za květen 2016,– souhrnné hlášení za květen 2016, kontrolní hlášení za květen 2016
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2016

čtvrtek 30.

 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2016
 • Oznámení FATCA – podání oznámení dle zákona č. 330/2014 Sb.

ČERVENEC

pátek 1.

 • daň z příjmů – podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2015, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
 • pojistné (II. pilíř) – podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2015, má-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává daňový poradce
 • účetnictví – podání účetní závěrky jako přílohy k daňovému přiznání k dani z příjmů za rok 2015, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce nebo advokát

pátek 8.

 • zdravotní pojištění – odvod zálohy OSVČ za červen 2016

pondělí 11.

 • spotřební daň – splatnost daně za květen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

pátek 15.

 • daň silničnízáloha na daň za 2. čtvrtletí 2016

středa 20.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
 • odvod z loterií a jiných – podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 2. čtvrtletí 2016
 • sociální pojištění – odvod zálohy OSVČ za červen 2016, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za červen 2016
 • sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za červen 2016
 • zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za červen 2016

pondělí 25.

 • spotřební daň – splatnost daně za květen 2016 (pouze spotřební daň z lihu), daňové přiznání za červen 2016, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2016 (pokud vznikl nárok)
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí a za červen 2016,souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2016, kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2016
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2016

SRPEN

pondělí 1.

 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2016
 • zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (Kooperativa) za 3. čtvrtletí 2016
 • sociální pojištěníPřehled OSVČ 2015, pokud daňové přiznání zpracoval daňový poradce
 • zdravotní pojištěníPřehled OSVČ 2015, pokud daňové přiznání zpracoval daňový poradce

pondělí 8.

 • zdravotní pojištění – odvod zálohy OSVČ za červenec 2016
 • sociální pojištění – doplatek pojistného OSVČ za rok 2015 bez povinnosti podat daňové přiznání (jinak do 8 dnů po podání Přehledu)

úterý 9.

 • spotřební daň – splatnost daně za červen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 22.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • sociální pojištění – odvod zálohy OSVČ za červenec 2016, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za červenec 2016
 • sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za červenec 2016
 • zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za červenec 2016

středa 24.

 • spotřební daň – splatnost daně za červen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

čtvrtek 25.

 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2016, souhrnné hlášení za červenec 2016, kontrolní hlášení za červenec 2016
 • spotřební daň – daňové přiznání za červenec 2016, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2016 (pokud vznikl nárok)
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2016

středa 31.

 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2016
 • daň z nemovitých věcí – splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000Kč)
 • pojistné (II. pilíř) – konečná lhůta pro podání pojistných tvrzení na pojistné na důchodové spoření (opožděné řádné přiznání, vyúčtování včetně dodatečných)

ZÁŘÍ

pondělí 1.

 • elektronická evidence tržebregistrace podnikatelů do systému EET – zahájení přidělování autentizačních údajů finančními úřady, získávání certifikátu na portálu, povolení pro evidování tržby ve zjednodušeném režimu,

čtvrtek 8.

 • zdravotní pojištění – odvod zálohy OSVČ za srpen 2016

pátek 9.

 • spotřební daň – splatnost daně za červenec 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

čtvrtek 15.

 • daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň

úterý 20.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • sociální pojištění – odvod zálohy OSVČ za srpen 2016, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za srpen 2016
 • sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za srpen 2016
 • zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za srpen 2016

pondělí 26.

 • spotřební daň – splatnost daně za červenec 2016 (pouze spotřební daň z lihu), daňové přiznání za srpen 2016, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2016 (pokud vznikl nárok)
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2016, souhrnné hlášení za srpen 2016, kontrolní hlášení za srpen 2016
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2016

pátek 30.

 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2016
 • daň z přidané hodnoty – žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

ŘÍJEN

pondělí 10.

 • spotřební daň – splatnost daně za srpen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
 • zdravotní pojištění – odvod zálohy OSVČ za září 2016

pondělí 17.

 • daň silničnízáloha na daň za 3. čtvrtletí 2016

čtvrtek 20.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
 • odvod z loterií a jiných – podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 3. čtvrtletí 2016
 • sociální pojištění – odvod zálohy OSVČ za září 2016, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za září 2016
 • sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za září 2016
 • zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za září 2016

úterý 25.

 • spotřební daň – splatnost daně za srpen 2016 (pouze spotřební daň z lihu), daňové přiznání za září 2016, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2016 (pokud vznikl nárok)
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2016, souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2016, kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2016
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2016

pondělí 31.

 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2016
 • daň z přidané hodnoty – poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
 • zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (Kooperativa) za 4. čtvrtletí 2016

LISTOPAD

úterý 8.

 • zdravotní pojištění – odvod zálohy OSVČ za říjen 2016

středa 9.

 • spotřební daň – splatnost daně za září 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 21.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • sociální pojištění – odvod zálohy OSVČ za říjen 2016, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za říjen 2016
 • sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za říjen 2016
 • zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za říjen 2016

čtvrtek 24.

 • spotřební daň – splatnost daně za září 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

pátek 25.

 • spotřební daň – daňové přiznání za říjen 2016, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2016 (pokud vznikl nárok)
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2016, souhrnné hlášení za říjen 2016, kontrolní hlášení za říjen 2016
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2016

středa 30.

 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2016
 • daň z nemovitých věcí – splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

PROSINEC

čtvrtek 1.

 • elektronická evidence tržeb – 1. fáze – stravovací a ubytovací služby

čtvrtek 8.

 • zdravotní pojištění – odvod zálohy OSVČ za listopad 2016

pondělí 12.

 • spotřební daň – splatnost daně za říjen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

čtvrtek 15.

 • daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
 • daň silničnízáloha na daň za říjen a listopad 2016, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) – v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterému se dle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 %

úterý 20.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • sociální pojištění – odvod zálohy OSVČ za listopad 2016, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za listopad 2016
 • sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za listopad 2016
 • zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za listopad 2016

úterý 27.

 • spotřební daň – splatnost daně za říjen 2016 (pouze spotřební daň z lihu), daňové přiznání za listopad 2016, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2016 (pokud vznikl nárok)
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2016, souhrnné hlášení za listopad 2016, kontrolní hlášení za listopad 2016
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2016
Autor článku
Zuzana Bartůšková
 • jsem daňová poradkyně, zapsaná 8 let v Komoře daňových poradců, číslo osvědčení 4960
 • účetní s 20letou praxí v oboru – v menší firmě, v korporaci i na pozici hlavní účetní
 • účetní na volné noze od r. 2010
 • lektor odborných kurzů s 11letou praxí
 • autor odborných článků na blogu BKP FINANCE s.r.o., pravidelně již desátým rokem
 • přispívám pravidelně již 11 let na Portál Pohoda
 • přispívám do časopisu pro účetní Účetnictví v praxi vydavatelství Wolters Kluwer

 

Zuzana Bartůšková
Více o Zuzce
Jsme vidět v médiích
Přesně 37 našich článků a 2 videa najdete také v mnoha médiích napříč internetem i tiskem.
Daňové poradenství
Daňové poradenství osobně nebo on-line
750 Kč + DPH / 15 minut
CHCI PORADENSTVÍ
Účetní středy
Daňové poradenství za zvýhodněnou cenu první středu v měsíci
500 Kč + DPH / 15 minut
CHCI NA ÚČETNÍ STŘEDU
Říkají o nás
Zuzka umí vše podat stručně, výstižně a hned praktikuje na jednoduchých příkladech. Mluví srozumitelnou řečí pro nás, řadové účetní, tedy česky, nikoliv v číslech paragrafů a odstavců a přehnaně odbornou terminologií.
Veronika Slaninová
Účetní
Zuzana Bartůšková je jednička ve školení - nenudí jen paragrafy, dává smysluplné příklady a i laik účetní jí rozumí.
Zuzana Kopelentová
Účetní
Kdy si nebudeme rozumět
 • Potřebujete na poslední chvíli pouze rychle vyřešit daňové přiznání.
 • Účetní je pro vás napůl sekretářka a napůl „holka pro všechno“.
 • Podnikáte neférově nebo neeticky.
 • Vaše podnikání je závislé na dotacích.
 • Potřebujete účetní na docházení k vám do firmy.
 • Potřebujete účetní na plný úvazek.

Na vystavování faktur doporučujeme používat Fakturoid.

Jako účetní oceňujeme jednoduché ovládání, soulad s aktuální legislativou a možnost nahrávání vydaných faktur do účetnictví.

Jako klienti oceňujeme automatické fakturace pravidelných faktur, párování plateb v bance s vydanými fakturami a zasílání děkovných e-mailů o zaplacení zákazníkům, snadné vystavování koncových faktur ze zaplacených zálohových faktur.

Jedním slovem výrazné snížení času stráveného nad fakturací.