Přehled plateb daní a podávání daňových přiznání, pojistného na sociální a zdravotní pojištění OSVČ i zaměstnavatelů, zákonného pojištění odpovědnosti Kooperativa a dalších povinností vůči státu na rok 2017.

LEDEN
2.1.

 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016

9.1.

 • spotřební daň – splatnost daně za listopad 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
 • zdravotní pojištění – odvod zálohy OSVČ za prosinec 2016

20.1.

 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • sociální pojištění – odvod zálohy OSVČ za prosinec 2016, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za prosinec 2016
 • sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za prosinec 2016
 • zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za prosinec 2016

24.1.

 • spotřební daň – splatnost daně za listopad 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

25.1.

 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2016, souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2016, kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2016
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2016
 • spotřební daň – daňové přiznání za prosinec 2016

31.1.

 • biopaliva – hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.
 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2016
 • daň z nemovitých věcí – daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2017
 • daň silniční – daňové přiznání a daň za rok 2016
 • daň z přidané hodnoty – oznámení změny zdaňovacího období
 • zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (Kooperativa) za 1. čtvrtletí 2017

ÚNOR
8.2.

 • zdravotní pojištění – odvod zálohy OSVČ za leden 2017

9.2.

 • spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

15.2.

 • daň z příjmů – podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2017 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2016
 • daň z příjmů – podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
 • oznámení Úřadu práce o plnění povinného podílu zaměstnávání občanů se ZPS za rok 2016, odvod do státního rozpočtu, neplní-li zaměstnavatel podmínku zaměstnávání občanů se ZPS ve výši povinného podílu za rok 2016

20.2.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • sociální pojištění – odvod zálohy OSVČ za leden 2017, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za leden 2017
 • sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za leden 2017
 • zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za leden 2017

24.2.

 • spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

27.2.

 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za leden 2017, souhrnné hlášení za leden 2017, kontrolní hlášení za leden 2017
 • spotřební daň – daňové přiznání za leden 2017, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2017 (pokud vznikl nárok)
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2017

28.2.

 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2017

BŘEZEN
1.3.

 • daň z příjmů – podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016
 • odvod z loterií a jiných – podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu podobných her za odvodové období 2016

8.3.

 • zdravotní pojištění – odvod zálohy OSVČ za únor 2017

13.3.

 • spotřební daň – splatnost daně za leden 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

15.3.

 • daň z příjmůčtvrtletní záloha na daň

20.3.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016
 • sociální pojištění – odvod zálohy OSVČ za únor 2017, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za únor 2017
 • sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za únor 2017
 • zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za únor 2017

27.3.

 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za únor 2017, souhrnné hlášení za únor 2017, kontrolní hlášení za únor 2017
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2017
 • spotřební daň – splatnost daně za leden 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
 • spotřební daň – daňové přiznání za únor 2017, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2017 (pokud vznikl nárok)

31.3.

 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2017

DUBEN
3.4.

 • daň z příjmů – podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2016
 • daň z příjmů – podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2016, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
 • daň z příjmů – podání sdělení, že poplatníkovi nevznikla v roce 2016 daňová povinnost k dani z příjmů FO, ke které je registrován (§ 136 odst. 5 daňového řádu)
 • daň z příjmů – uplatění plné moci k zastupování pro daňového poradce nebo advokáta u věcně a místně příslušného správce daně (§ 136 odst. 2 daňového řádu)
 • účetnictví – podání účetní závěrky jako přílohy k daňovému přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2016, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
 • zdravotní pojištění – oznámení data podání daň. přiznání OSVČ účtující v hospodářském roce

10.4.

 • zdravotní pojištění – odvod zálohy OSVČ za březen 2017
 • zdravotní pojištění – Přehled OSVČ bez povinnosti podat daňové přiznání za rok 2016
 • spotřební daň – splatnost daně za únor 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

18.4.

 • daň silničnízáloha na daň za 1. čtvrtletí 2017

20.4.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
 • sociální pojištění – odvod zálohy OSVČ za březen 2017, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za březen 2017
 • sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za březen 2017
 • zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za březen 2017

24.4.

 • spotřební daň – splatnost daně za únor 2017 (pouze spotřební daň z lihu),

25.4.

 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2017, souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2017, kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2017
 • spotřební daň – daňové přiznání za březen 2017, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2017 (pokud vznikl nárok)
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2017
 • daň z hazardních her – daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2017

KVĚTEN
2.5.

 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2017
 • zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (Kooperativa) za 2. čtvrtletí 2017
 • sociální pojištění – Přehled OSVČ 2016, pokud si daňové přiznání zpracovává poplatník sám. Předložení plané moci OSSZ pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce.
 • zdravotní pojištění – Přehled OSVČ 2016, pokud si daňové přiznání zpracovává poplatník sám. Předložení plané moci ZP pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce.

9.5.

 • zdravotní pojištění – odvod zálohy OSVČ za duben 2017

10.5.

 • spotřební daň – splatnost daně za březen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
 • sociální pojištění – OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2016 (do 8 dnů od podání přehledu)
 • zdravotní pojištění – OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2016 (do 8 dnů od podání přehledu)

22.5.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • sociální pojištění – odvod zálohy OSVČ za duben 2017, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za duben 2017
 • sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za duben 2017
 • zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za duben 2017

25.5.

 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za duben 2017, souhrnné hlášení za duben 2017,kontrolní hlášení za duben 2017
 • spotřební daň – splatnost daně za březen 2017 (pouze spotřební daň z lihu), daňové přiznání za duben 2017, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2017 (pokud vznikl nárok)
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2017

31.5.

 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2017
 • daň z nemovitých věcísplatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně), splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

ČERVEN
8.6.

 • zdravotní pojištění – odvod zálohy OSVČ za květen 2017

9.6.

 • spotřební daň – splatnost daně za duben 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

15.6.

 • daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

20.6.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • sociální pojištění – odvod zálohy OSVČ za květen 2017, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za květen 2017
 • sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za květen 2017
 • zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za květen 2017

26.6.

 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za květen 2017,– souhrnné hlášení za květen 2017, kontrolní hlášení za květen 2017
 • spotřební daň – daňové přiznání za květen 2017, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2017 (pokud vznikl nárok)
 • spotřební daň – splatnost daně za duben 2017 (pouze spotřební daň z lihu) 
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2017

30.6.

 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2017
 • Oznámení FATCA – podání oznámení dle zákona č. 330/2014 Sb.
 • Oznámení CRS (GATCA) – podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ČERVENEC
3.7.

 • daň z příjmů – podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2016, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
 • daň z příjmů – oznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2016, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil. Kč (do termínu pro podání přiznání zpracovaného daň.poradcem)
 • účetnictví – podání účetní závěrky jako přílohy k daňovému přiznání k dani z příjmů za rok 2016, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce nebo advokát

10.7.

 • zdravotní pojištění – odvod zálohy OSVČ za červen 2017
 • spotřební daň – splatnost daně za květen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

17.7.

 • daň silničnízáloha na daň za 2. čtvrtletí 2017

20.7.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
 • sociální pojištění – odvod zálohy OSVČ za červen 2017, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za červen 2017
 • sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za červen 2017
 • zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za červen 2017

25.7.

 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí a za červen 2017,souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2017, kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2017
 • spotřební daň – splatnost daně za květen 2017 (pouze spotřební daň z lihu), daňové přiznání za červen 2017, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2017 (pokud vznikl nárok)
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2017
 • daň z hazardních her – daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2017

31.7.

 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2017
 • zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (Kooperativa) za 3. čtvrtletí 2017

SRPEN

3.8.

 • sociální pojištění – Přehled OSVČ 2016, pokud daňové přiznání zpracoval daňový poradce
 • zdravotní pojištění – Přehled OSVČ 2016, pokud daňové přiznání zpracoval daňový poradce

8.8.

 • zdravotní pojištění – odvod zálohy OSVČ za červenec 2017

9.8.

 • spotřební daň – splatnost daně za červen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
 • sociální pojištění – doplatek pojistného OSVČ za rok 2016 bez povinnosti podat daňové přiznání (jinak do 8 dnů po podání Přehledu)
 • sociální pojištění – OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2016 (do 8 dnů od podání přehledu), pokud daňové přiznání zpracovával daňový poradce
 • zdravotní pojištění – OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2016 (do 8 dnů od podání přehledu), pokud daňové přiznání zpracovával daňový poradce

21.8.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • sociální pojištění – odvod zálohy OSVČ za červenec 2017, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za červenec 2017
 • sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za červenec 2017
 • zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za červenec 2017

24.8.

 • spotřební daň – splatnost daně za červen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

25.8.

 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2017, souhrnné hlášení za červenec 2017, kontrolní hlášení za červenec 2017
 • spotřební daň – daňové přiznání za červenec 2017, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2017 (pokud vznikl nárok)
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2017

31.8.

 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2017
 • daň z nemovitých věcí – splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000Kč)

ZÁŘÍ

11.9.

 • zdravotní pojištění – odvod zálohy OSVČ za srpen 2017
 • spotřební daň – splatnost daně za červenec 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

15.9.

 • daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň

20.9.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • sociální pojištění – odvod zálohy OSVČ za 2017, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za srpen 2017
 • sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za srpen 2017
 • zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za srpen 2017

25.9.

 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2017, souhrnné hlášení za srpen 2017, kontrolní hlášení za srpen 2017
 • spotřební daň – splatnost daně za červenec 2017 (pouze spotřební daň z lihu), daňové přiznání za srpen 2017, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2017 (pokud vznikl nárok)
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2017

ŘÍJEN

2.10

 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2017
 • daň z přidané hodnoty – žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 a § 82a zákona o DPH

9.10.

 • zdravotní pojištění – odvod zálohy OSVČ za září 2017

10.10.

 • spotřební daň – splatnost daně za srpen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

16.10.

 • daň silničnízáloha na daň za 3. čtvrtletí 2017

20.10.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
 • odvod z loterií a jiných – podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 3. čtvrtletí 2017
 • sociální pojištění – odvod zálohy OSVČ za září 2017, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za září 2017
 • sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za září 2017
 • zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za září 2017

25.10.

 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2017, souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017, kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017
 • spotřební daň – splatnost daně za srpen 2017 (pouze spotřební daň z lihu), daňové přiznání za září 2017, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2017 (pokud vznikl nárok)
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2017
 • daň z hazardních her – daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2017

31.10.

 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2017
 • daň z přidané hodnoty – poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
 • zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (Kooperativa) za 4. čtvrtletí 2017

LISTOPAD

8.11.

 • zdravotní pojištění – odvod zálohy OSVČ za říjen 2017

9.11.

 • spotřební daň – splatnost daně za září 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

20.11.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • sociální pojištění – odvod zálohy OSVČ za říjen 2017, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za říjen 2017
 • sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za říjen 2017
 • zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za říjen 2017

24.11.

 • spotřební daň – splatnost daně za září 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

27.11.

 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2017, souhrnné hlášení za říjen 2017, kontrolní hlášení za říjen 2017
 • spotřební daň – daňové přiznání za říjen 2017, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2017 (pokud vznikl nárok)
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2017

30.11.

 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2017
 • daň z nemovitých věcí – splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

PROSINEC

8.12.

 • zdravotní pojištění – odvod zálohy OSVČ za listopad 2017

11.12.

 • spotřební daň – splatnost daně za říjen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

15.12.

 • daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
 • daň silničnízáloha na daň za říjen a listopad 2017, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

20.12.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • sociální pojištění – odvod zálohy OSVČ za listopad 2017, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za listopad 2017
 • sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za listopad 2017
 • zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za listopad 2017

27.12.

 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2017, souhrnné hlášení za listopad 2017, kontrolní hlášení za listopad 2017
 • spotřební daň – splatnost daně za říjen 2017 (pouze spotřební daň z lihu), daňové přiznání za listopad 2017, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2017 (pokud vznikl nárok)
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2017

Fotka od Paico OficialUnsplash

Co je u nás nového?

Buďte v obraze a přihlaste se k odebírání našeho newsletteru.
Vybíráme pro vás aktuální a ožehavá témata, která ze zkušeností dobře známe. Spam rádi nemáme, a tak posíláme jen to, co by vás opravdu mohlo zajímat.