Přehled plateb daní a podávání daňových přiznání, pojistného na sociální a zdravotní pojištění OSVČ i zaměstnavatelů, zákonného pojištění odpovědnosti Kooperativa a dalších povinností vůči státu na rok 2019.

LEDEN

9.1.

 • spotřební daň – splatnost daně za listopad 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
 • zdravotní pojištění – odvod zálohy OSVČ za prosinec 2018

20.1.

 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

21.1.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za prosinec 2018
 • zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za prosinec 2018

24.1.

 • spotřební daň – splatnost daně za listopad 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

25.1.

 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2018, souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2018, kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2018
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2018
 • spotřební daň – daňové přiznání za prosinec 2018, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2018 (pokud vznikl nárok)
 • daň z hazardních her – daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2018

31.1.

 • sociální pojištění – odvod zálohy OSVČ za leden 2019, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za leden 2019
 • biopaliva – hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.
 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2018
 • daň z nemovitých věcí – daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2019
 • daň silniční – daňové přiznání a daň za rok 2018
 • daň z přidané hodnoty – oznámení změny zdaňovacího období
 • zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (Kooperativa) na 1. čtvrtletí 2019

ÚNOR
8.2.

 • zdravotní pojištění – odvod zálohy OSVČ za leden 2019

11.2.

 • spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

15.2.

 • daň z příjmů – podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2019 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2018
 • daň z příjmů – podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
 • oznámení Úřadu práce o plnění povinného podílu zaměstnávání občanů se ZPS za rok 2018, odvod do státního rozpočtu, neplní-li zaměstnavatel podmínku zaměstnávání občanů se ZPS ve výši povinného podílu za rok 2018

20.2.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za leden 2019
 • zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za leden 2019

25.2.

 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za leden 2019, souhrnné hlášení za leden 2019, kontrolní hlášení za leden 2019
 • spotřební daň – daňové přiznání za leden 2019, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2019 (pokud vznikl nárok)
 • spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2019

28.2.

 • sociální pojištění – odvod zálohy OSVČ za únor 2019, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za únor 2019
 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2019

BŘEZEN
1.3.

 • daň z příjmů – podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2018

8.3.

 • zdravotní pojištění – odvod zálohy OSVČ za únor 2019

12.3.

 • spotřební daň – splatnost daně za leden 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

15.3.

 • daň z příjmůčtvrtletní záloha na daň

20.3.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2018
 • sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za únor 2019
 • zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za únor 2019

25.3.

 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za únor 2019, souhrnné hlášení za únor 2019, kontrolní hlášení za únor 2019
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2019
 • spotřební daň – splatnost daně za leden 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
 • spotřební daň – daňové přiznání za únor 2019, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2017 (pokud vznikl nárok)

DUBEN

1.4.

 • sociální pojištění – odvod zálohy OSVČ za březen 2019, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za březen 2019
 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2019
 • daň z příjmů – podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2018
 • daň z příjmů – podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
 • daň z příjmů – podání sdělení, že poplatníkovi nevznikla v roce 2018 daňová povinnost k dani z příjmů FO, ke které je registrován (§ 136 odst. 5 daňového řádu)
 • daň z příjmů – uplatění plné moci k zastupování pro daňového poradce nebo advokáta u věcně a místně příslušného správce daně (§ 136 odst. 2 daňového řádu)
 • účetnictví – podání účetní závěrky jako přílohy k daňovému přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2018, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
 • zdravotní pojištění – oznámení data podání daň. přiznání OSVČ účtující v hospodářském roce

8.4.

 • zdravotní pojištění – odvod zálohy OSVČ za březen 2019
 • zdravotní pojištění – Přehled OSVČ bez povinnosti podat daňové přiznání za rok 2018

9.4.

 • spotřební daň – splatnost daně za únor 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

15.4.

 • daň silničnízáloha na daň za 1. čtvrtletí 2019

20.4.

 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

23.4.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za březen 2019
 • zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za březen 2019

24.4.

 • spotřební daň – splatnost daně za únor 2019 (pouze spotřební daň z lihu),

25.4.

 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2019, souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019, kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019
 • spotřební daň – daňové přiznání za březen 2019, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2019 (pokud vznikl nárok)
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2019
 • daň z hazardních her – daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2019

30.4.

 • sociální pojištění – odvod zálohy OSVČ za duben 2019, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za duben 2019
 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2019
 • zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (Kooperativa) za 2. čtvrtletí 2019
 • energetické daně podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

KVĚTEN
2.5.

 • sociální pojištění – Přehled OSVČ 2018, pokud si daňové přiznání zpracovává poplatník sám. Předložení plané moci OSSZ pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce.
 • zdravotní pojištění – Přehled OSVČ 2018, pokud si daňové přiznání zpracovává poplatník sám. Předložení plané moci ZP pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce.

9.5.

 • zdravotní pojištění – odvod zálohy OSVČ za duben 2019

10.5.

 • spotřební daň – splatnost daně za březen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
 • sociální pojištění – OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2018 (do 8 dnů od podání přehledu)
 • zdravotní pojištění – OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2018 (do 8 dnů od podání přehledu)

20.5.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za duben 2019
 • zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za duben 2019

27.5.

 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za duben 2019, souhrnné hlášení za duben 2019,kontrolní hlášení za duben 2019
 • spotřební daň – splatnost daně za březen 2019 (pouze spotřební daň z lihu), daňové přiznání za duben 2019, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2019 (pokud vznikl nárok)
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2019

31.5.

 • sociální pojištění – odvod zálohy OSVČ za květen 2019, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za květen 2019
 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2019
 • daň z nemovitých věcísplatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně), splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

ČERVEN
10.6.

 • zdravotní pojištění – odvod zálohy OSVČ za květen 2019
 • spotřební daň – splatnost daně za duben 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

17.6.

 • daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

20.6.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za květen 2019
 • zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za květen 2019

24.6.

 • spotřební daň – splatnost daně za duben 2019 (pouze spotřební daň z lihu) 

25.6.

 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za květen 2019,– souhrnné hlášení za květen 2019, kontrolní hlášení za květen 2019
 • spotřební daň – daňové přiznání za květen 2019, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2019 (pokud vznikl nárok)
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2019

ČERVENEC

1.7.

 • sociální pojištění – odvod zálohy OSVČ za červen 2019, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za červen 2019
 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2019
 • daň z příjmů – podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
 • daň z příjmů – oznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2018, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil. Kč (do termínu pro podání přiznání zpracovaného daň.poradcem)
 • účetnictví – podání účetní závěrky jako přílohy k daňovému přiznání k dani z příjmů za rok 2018, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce nebo advokát
 • Oznámení FATCA – podání oznámení dle zákona č. 330/2014 Sb.
 • Oznámení CRS (GATCA) – podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

8.7.

 • zdravotní pojištění – odvod zálohy OSVČ za červen 2019
 • spotřební daň – splatnost daně za květen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

15.7.

 • daň silničnízáloha na daň za 2. čtvrtletí 2019

20.7.

 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

22.7.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za červen 2019
 • zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za červen 2019

25.7.

 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí a za červen 2019,souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019, kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019
 • spotřební daň – splatnost daně za květen 2019 (pouze spotřební daň z lihu), daňové přiznání za červen 2019, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2019 (pokud vznikl nárok)
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2019
 • daň z hazardních her – daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2019

30.7.

 • Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

31.7.

 • sociální pojištění – odvod zálohy OSVČ za červenec 2019, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za červenec 2019
 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2019
 • zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (Kooperativa) za 3. čtvrtletí 2019

SRPEN

1.8.

 • sociální pojištění – Přehled OSVČ 2018, pokud daňové přiznání zpracoval daňový poradce
 • zdravotní pojištění – Přehled OSVČ 2018, pokud daňové přiznání zpracoval daňový poradce

8.8.

 • zdravotní pojištění – odvod zálohy OSVČ za červenec 2019

9.8.

 • spotřební daň – splatnost daně za červen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
 • sociální pojištění – doplatek pojistného OSVČ za rok 2018 bez povinnosti podat daňové přiznání (jinak do 8 dnů po podání Přehledu)
 • sociální pojištění – OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2018 (do 8 dnů od podání přehledu), pokud daňové přiznání zpracovával daňový poradce
 • zdravotní pojištění – OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2018 (do 8 dnů od podání přehledu), pokud daňové přiznání zpracovával daňový poradce

21.8.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za červenec 2019
 • zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za červenec 2019

24.8.

 • spotřební daň – splatnost daně za červen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

26.8.

 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2019, souhrnné hlášení za červenec 2019, kontrolní hlášení za červenec 2019
 • spotřební daň – daňové přiznání za červenec 2019, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2019 (pokud vznikl nárok)
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2019

ZÁŘÍ

2.9.

 • sociální pojištění – odvod zálohy OSVČ za srpen 2019, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za srpen 2019
 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2019
 • daň z nemovitých věcí – splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000Kč)

9.9.

 • zdravotní pojištění – odvod zálohy OSVČ za srpen 2019
 • spotřební daň – splatnost daně za červenec 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

16.9.

 • daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň

20.9.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za srpen 2019
 • zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za srpen 2019

25.9.

 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2019, souhrnné hlášení za srpen 2019, kontrolní hlášení za srpen 2019
 • spotřební daň – splatnost daně za červenec 2019 (pouze spotřební daň z lihu), daňové přiznání za srpen 2019, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2019 (pokud vznikl nárok)
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2019

30.9.

 • sociální pojištění – odvod zálohy OSVČ za září 2019, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za září 2019
 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2019
 • daň z přidané hodnoty – žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 a § 82a zákona o DPH

ŘÍJEN

8.10.

 • zdravotní pojištění – odvod zálohy OSVČ za září 2019

10.10.

 • spotřební daň – splatnost daně za srpen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

15.10.

 • daň silničnízáloha na daň za 3. čtvrtletí 2019

20.10.

 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

21.10.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • odvod z loterií a jiných – podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 3. čtvrtletí 2019
 • sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za září 2019
 • zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za září 2019

25.10.

 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2019, souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2019, kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2019
 • spotřební daň – splatnost daně za srpen 2019 (pouze spotřební daň z lihu), daňové přiznání za září 2019, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2019 (pokud vznikl nárok)
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2019
 • daň z hazardních her – daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2019

30.10.

 • Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

31.10.

 • sociální pojištění – odvod zálohy OSVČ za říjen 2019, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za říjen 2019
 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2019
 • daň z přidané hodnoty – poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
 • zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (Kooperativa) za 4. čtvrtletí 2019

LISTOPAD

8.11.

 • zdravotní pojištění – odvod zálohy OSVČ za říjen 2019

9.11.

 • spotřební daň – splatnost daně za září 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

20.11.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za říjen 2019
 • zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za říjen 2019

24.11.

 • spotřební daň – splatnost daně za září 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

25.11.

 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2019, souhrnné hlášení za říjen 2019, kontrolní hlášení za říjen 2019
 • spotřební daň – daňové přiznání za říjen 2019, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2019 (pokud vznikl nárok)
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2019

PROSINEC

2.12.

 • sociální pojištění – odvod zálohy OSVČ za listopad 2019, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za listopad 2019
 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2019
 • daň z nemovitých věcí – splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

9.12.

 • zdravotní pojištění – odvod zálohy OSVČ za listopad 2019

10.12.

 • spotřební daň – splatnost daně za říjen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

16.12.

 • daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
 • daň silničnízáloha na daň za říjen a listopad 2019, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

20.12.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za listopad 2019
 • zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za listopad 2019

27.12.

 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2019, souhrnné hlášení za listopad 2019, kontrolní hlášení za listopad 2019
 • spotřební daň – splatnost daně za říjen 2019 (pouze spotřební daň z lihu), daňové přiznání za listopad 2019, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2019 (pokud vznikl nárok)
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2019

31.12.

 • sociální pojištění – odvod zálohy OSVČ za prosincec 2019, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za prosinec 2019
Autor článku
Zuzana Bartůšková
 • jsem daňová poradkyně, zapsaná 8 let v Komoře daňových poradců, číslo osvědčení 4960
 • účetní s 20letou praxí v oboru – v menší firmě, v korporaci i na pozici hlavní účetní
 • účetní na volné noze od r. 2010
 • lektor odborných kurzů s 11letou praxí
 • autor odborných článků na blogu BKP FINANCE s.r.o., pravidelně již desátým rokem
 • přispívám pravidelně již 11 let na Portál Pohoda
 • přispívám do časopisu pro účetní Účetnictví v praxi vydavatelství Wolters Kluwer

 

Zuzana Bartůšková
Více o Zuzce
Jsme vidět v médiích
Přesně 37 našich článků a 2 videa najdete také v mnoha médiích napříč internetem i tiskem.
Daňové poradenství
Daňové poradenství osobně nebo on-line
750 Kč + DPH / 15 minut
CHCI PORADENSTVÍ
Účetní středy
Daňové poradenství za zvýhodněnou cenu první středu v měsíci
500 Kč + DPH / 15 minut
CHCI NA ÚČETNÍ STŘEDU
Říkají o nás
Zuzka umí vše podat stručně, výstižně a hned praktikuje na jednoduchých příkladech. Mluví srozumitelnou řečí pro nás, řadové účetní, tedy česky, nikoliv v číslech paragrafů a odstavců a přehnaně odbornou terminologií.
Veronika Slaninová
Účetní
Zuzana Bartůšková je jednička ve školení - nenudí jen paragrafy, dává smysluplné příklady a i laik účetní jí rozumí.
Zuzana Kopelentová
Účetní
Kdy si nebudeme rozumět
 • Potřebujete na poslední chvíli pouze rychle vyřešit daňové přiznání.
 • Účetní je pro vás napůl sekretářka a napůl „holka pro všechno“.
 • Podnikáte neférově nebo neeticky.
 • Vaše podnikání je závislé na dotacích.
 • Potřebujete účetní na docházení k vám do firmy.
 • Potřebujete účetní na plný úvazek.

Na vystavování faktur doporučujeme používat Fakturoid.

Jako účetní oceňujeme jednoduché ovládání, soulad s aktuální legislativou a možnost nahrávání vydaných faktur do účetnictví.

Jako klienti oceňujeme automatické fakturace pravidelných faktur, párování plateb v bance s vydanými fakturami a zasílání děkovných e-mailů o zaplacení zákazníkům, snadné vystavování koncových faktur ze zaplacených zálohových faktur.

Jedním slovem výrazné snížení času stráveného nad fakturací.