Informace k odpouštění pokut a úroků z prodlení v souvislosti s Coronavirem

Na základě vydání oficiálních informací Ministerstva financí k odpouštění pokut za pozdní podání přiznání a úroků z prodlení z pozdních plateb daní ve Finančním zpravodaji 4/2020 Vám přinášíme aktuální informace:

  • Plošně všem poplatníkům se promíjí pokuta za pozdní podání přiznání k dani z příjmů a úroky za pozdní platbu, za podmínky, že bude podáno/zaplaceno nejpozději 1. 7. 2020.
  • Z toho vyplývá, že pozdní podání/platba daně z příjmů je bez sankce. Ale podání není odloženo. Zůstává tak v platnosti nutnost platit zálohy na daň z příjmů (15. 3. a 15. 6. 2020 dle konkrétního poplatníka), u poplatníků, kterým povinnost vznikla. Poplatník fakticky bude v prodlení platby. Pokud bude potřebovat získat potvrzení o bezdlužnosti, tak ho pravděpodobně nedostane.
  • Promíjí se plošně pokuta za pozdní podání vyúčtování daně vybírané srážkou.
  • V souvislosti s koronavirem lze požádat o prominutí úroků z prodlení u všech daní (pokud FÚ vyhoví, promine se i pokuta za pozdní podání), o posečkání daně (tj. povolení zaplatit daň později než v termínu) nebo splátky daně. Žádosti se budou posuzovat individuálně a je jen na rozhodnutí finančního úřadu, zda žádosti vyhoví či nikoliv. Podání žádosti nemá odkladný účinek, tj. pokud žádost o splátky, odložení platby finanční úřad zamítne, tak se zpětně napočítají úroky z prodlení. Žádost musí být vždy odůvodněná. Důvod musí být vždy prokázán, resp. musí být prokázáno, že jde o souvislost s koronavirem, např. nařízení karantény či ošetřování člena rodiny, doložit porovnání tržeb se stejným obdobím minulého roku, prokázání výpadku výroby nebo dodávek atd. Při posuzování žádosti bude FÚ posuzovat celou řadu okolností, např. naplnění a prokázání důvodu, celkovou platební morálku daňového subjektu, četnost porušení povinností apod. Na žádost není speciální formulář. Žádá se písemně, elektronicky nebo ústně na finančním úřadě.
  • Plátcům DPH se plošně promíjí pokuta 1.000 Kč za pozdní podání kontrolního hlášení. Pokud pozdní podání učiní plátce sám bez výzvy finančního úřadu. Prominutí se týká pokut vzniklých v období 1. 3. až 31. 7. 2020. Pokuta 10.000 Kč za podání kontrolního hlášení na základě výzvy finančního úřadu zůstává. Stejně jako všechny ostatní pokuty včetně pokuty 30.000 Kč, pokud plátce daně nezareaguje na výzvu v kontrolním hlášení do 5 pracovních dnů (tj. zareaguje, ale od 6. dne dále).
  • Všem poplatníkům plošně se promíjí správní poplatek 400 Kč za podání žádosti o prominutí úroků z prodlení, pokuty za pozdní podání, žádosti o posečkání platby daně a žádosti o placení daně ve splátkách.

Fotka od Ystallonne AlvesUnsplash

Co je u nás nového?

Buďte v obraze a přihlaste se k odebírání našeho newsletteru.
Vybíráme pro vás aktuální a ožehavá témata, která ze zkušeností dobře známe. Spam rádi nemáme, a tak posíláme jen to, co by vás opravdu mohlo zajímat.