Na základě vydání oficiálních informací Ministerstva financí k odpouštění pokut za pozdní podání přiznání a úroků z prodlení z pozdních plateb daní ve Finančním zpravodaji 4/2020 Vám přinášíme aktuální informace:

 • Plošně všem poplatníkům se promíjí pokuta za pozdní podání přiznání k dani z příjmů a úroky za pozdní platbu, za podmínky, že bude podáno/zaplaceno nejpozději 1. 7. 2020.
 • Z toho vyplývá, že pozdní podání/platba daně z příjmů je bez sankce. Ale podání není odloženo. Zůstává tak v platnosti nutnost platit zálohy na daň z příjmů (15. 3. a 15. 6. 2020 dle konkrétního poplatníka), u poplatníků, kterým povinnost vznikla. Poplatník fakticky bude v prodlení platby. Pokud bude potřebovat získat potvrzení o bezdlužnosti, tak ho pravděpodobně nedostane.
 • Promíjí se plošně pokuta za pozdní podání vyúčtování daně vybírané srážkou.
 • V souvislosti s koronavirem lze požádat o prominutí úroků z prodlení u všech daní (pokud FÚ vyhoví, promine se i pokuta za pozdní podání), o posečkání daně (tj. povolení zaplatit daň později než v termínu) nebo splátky daně. Žádosti se budou posuzovat individuálně a je jen na rozhodnutí finančního úřadu, zda žádosti vyhoví či nikoliv. Podání žádosti nemá odkladný účinek, tj. pokud žádost o splátky, odložení platby finanční úřad zamítne, tak se zpětně napočítají úroky z prodlení. Žádost musí být vždy odůvodněná. Důvod musí být vždy prokázán, resp. musí být prokázáno, že jde o souvislost s koronavirem, např. nařízení karantény či ošetřování člena rodiny, doložit porovnání tržeb se stejným obdobím minulého roku, prokázání výpadku výroby nebo dodávek atd. Při posuzování žádosti bude FÚ posuzovat celou řadu okolností, např. naplnění a prokázání důvodu, celkovou platební morálku daňového subjektu, četnost porušení povinností apod. Na žádost není speciální formulář. Žádá se písemně, elektronicky nebo ústně na finančním úřadě.
 • Plátcům DPH se plošně promíjí pokuta 1.000 Kč za pozdní podání kontrolního hlášení. Pokud pozdní podání učiní plátce sám bez výzvy finančního úřadu. Prominutí se týká pokut vzniklých v období 1. 3. až 31. 7. 2020. Pokuta 10.000 Kč za podání kontrolního hlášení na základě výzvy finančního úřadu zůstává. Stejně jako všechny ostatní pokuty včetně pokuty 30.000 Kč, pokud plátce daně nezareaguje na výzvu v kontrolním hlášení do 5 pracovních dnů (tj. zareaguje, ale od 6. dne dále).
 • Všem poplatníkům plošně se promíjí správní poplatek 400 Kč za podání žádosti o prominutí úroků z prodlení, pokuty za pozdní podání, žádosti o posečkání platby daně a žádosti o placení daně ve splátkách.

Autor článku
Zuzana Bartůšková
 • jsem daňová poradkyně, zapsaná 8 let v Komoře daňových poradců, číslo osvědčení 4960
 • účetní s 20letou praxí v oboru – v menší firmě, v korporaci i na pozici hlavní účetní
 • účetní na volné noze od r. 2010
 • lektor odborných kurzů s 11letou praxí
 • autor odborných článků na blogu BKP FINANCE s.r.o., pravidelně již desátým rokem
 • přispívám pravidelně již 11 let na Portál Pohoda
 • přispívám do časopisu pro účetní Účetnictví v praxi vydavatelství Wolters Kluwer

 

Zuzana Bartůšková
Více o Zuzce
Jsme vidět v médiích
Přesně 37 našich článků a 2 videa najdete také v mnoha médiích napříč internetem i tiskem.
Daňové poradenství
Daňové poradenství osobně nebo on-line
750 Kč + DPH / 15 minut
CHCI PORADENSTVÍ
Účetní středy
Daňové poradenství za zvýhodněnou cenu první středu v měsíci
500 Kč + DPH / 15 minut
CHCI NA ÚČETNÍ STŘEDU
Říkají o nás
Zuzka umí vše podat stručně, výstižně a hned praktikuje na jednoduchých příkladech. Mluví srozumitelnou řečí pro nás, řadové účetní, tedy česky, nikoliv v číslech paragrafů a odstavců a přehnaně odbornou terminologií.
Veronika Slaninová
Účetní
Zuzana Bartůšková je jednička ve školení - nenudí jen paragrafy, dává smysluplné příklady a i laik účetní jí rozumí.
Zuzana Kopelentová
Účetní
Kdy si nebudeme rozumět
 • Potřebujete na poslední chvíli pouze rychle vyřešit daňové přiznání.
 • Účetní je pro vás napůl sekretářka a napůl „holka pro všechno“.
 • Podnikáte neférově nebo neeticky.
 • Vaše podnikání je závislé na dotacích.
 • Potřebujete účetní na docházení k vám do firmy.
 • Potřebujete účetní na plný úvazek.

Na vystavování faktur doporučujeme používat Fakturoid.

Jako účetní oceňujeme jednoduché ovládání, soulad s aktuální legislativou a možnost nahrávání vydaných faktur do účetnictví.

Jako klienti oceňujeme automatické fakturace pravidelných faktur, párování plateb v bance s vydanými fakturami a zasílání děkovných e-mailů o zaplacení zákazníkům, snadné vystavování koncových faktur ze zaplacených zálohových faktur.

Jedním slovem výrazné snížení času stráveného nad fakturací.