Mini One Stop Shop (MOSS) nebo též zvláštní režim jednoho správního místa se použije od 1.1.2015 v případě poskytování u služeb rozhlasového a televizního vysílání, telekomunikačních a elektronicky poskytovaných služeb osobám nepovinným k dani tj. spotřebitelům do jiného státu EU. V případě poskytování vyjmenovaných služeb spotřebitelům je místo plnění od 1.1.2015 v místě zákazníka (do 31.12.2014 bylo v místě poskytovatele služby). Pokud je místo plnění v některém státě EU došlo k zavedení systému, který má zjednodušit administrativu, aby nebylo nutné se registrovat v každém státě plnění k DPH. Podává se jedno souhrnné přiznání za všechny státy EU a platí se daň souhrnně v EURech do jednoho vybraného státu. V ČR spravuje MOSS Finanční úřad pro Jihomoravský kraj pro celou ČR. Do MOSS je třeba se registrovat. Více informací o systému MOSS a jeho aplikace naleznete na stránkách finanční správy.

Jak na MOSS v praxi v účetním systému Pohoda si přečtěte v tomto návodu.

1. Nastavit v globálním nastavení používání MOSS

Soubor-> Globální nastavení->Daně->zatrhnout volbu Nabízet historické sazby DPH a poté volbu Mini One Stop Shop (MOSS) a vyplnit datum v poli Registrace od.

Zároveň musí být povoleno použití cizích měn:

Globální nastavení->Cizí měny-> zaškrtnout volbu Povolit použití cizích měn

2. Kurzový lístek

Pokud jsou faktury vystaveny v jiné měně než v EURech je třeba nastavit speciální kurzový lístek pro MOSS. To platí i pro faktury vydané v CZK!

Nastavení->Seznamy->Kurzový lístek. Přes Insert vložit nový kurzový lístek k poslednímu dni příslušného kvartálu např. 31.3.2015. Vybrat typ lístku Směrný kurz ECB (MOSS). Kurzy se nenačítají automaticky a musí se zadávat ručně: http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html

Kurz k příslušnému datu se nejde tak, že se u příslušné měny např. CZK rozklikne volba ve sloupic Charts. Když se sjede kurzorem dolů pod graf tak jsou tam starší kurzy.

Pokud jsou vydané faktury v CZK je třeba zadat kurz Evropské banky vůči CZK, aby se provedl přepočet do MOSS. V kurzovém lístku musí ve sloupci země Česká republika a v kurzu kurz CZK podle Evropské banky (k 31.3.2015 byl 27,533).

Pokud nelze vybrat CZK je třeba povolit použití měny:

Nastavení->Seznamy->Cizí měny a u volby CZK zaškrtnout nahoře pole Měna se používá. Pak již půjde přidat CZK do kurzového lístku a nastavit kurz podle návodu výše.

3. Sazby DPH v jednotlivých státech EU

Aby bylo možné MOSS používat je třeba nastavit všechny členské státy a jejich sazby DPH, které chce plátce/identifikovaná osoba používat.

Přehled sazeb v jednotlivých zemí EU: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/ms-mezinarodni-spoluprace-a-dph/moss-seznam-sazeb.pdf

Popř. http://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-spoluprace-a-dph/mini-one-stop-shop a volba Seznam sazeb členských států EU

Nastavení sazeb v Pohodě:

Účetnictví->Daň z přidané hodnoty->Sazby DPH v EU. Zde se zadá příslušná země a měna (pokud nevíte ponechte měnu EUR) a typ výpočtu (pokud nevíte ponechte výchozí Z částky v domácí měně). Na záložce Sazby DPH je třeba nastavit příslušné sazby DPH: Pole Typ sazby vyberte jestli jde o základní sazbu (tu využijete nejčastěji odpovídá české 21%), sníženou sazbu (odpovídá české 15%) nebo sníženou sazbu 2 (odpovídá české 10%). V poli DPH % se vyplní sazba příslušné daně v daném státě (viz odkazy výše). V případě změn sazeb v průběhu doby se využijí sloupce Platnost od a Platnost do – zatím v roce 2015 není třeba vyplňovat.

4. Vystavení faktury v režimu MOSS

Fakturace->Vydané faktury přes Insert založit novou fakturu. Nyní ještě než začneme vyplňovat údaje aktivujeme režim MOSS: Záznam->MOSS…

Spustí se tabulka kde vybereme kód země (nabízí se ty, které jsme si nastavili v předchozím kroku) a doplní se automaticky příslušné sazby DPH (načtou se z nastavení sazeb v předchozím kroku), zaškrtneme z nabídky jaký důkazní prostředek jsme použitli pro identifikaci místa plnění a potvrdíme. U dokladu se v hlavičce objeví tmavomodrý nápis MOSS SK.

Faktura se přepne do režimu MOSS a implicitně do EUR. Pokud chceme vystavit fakturu v CZK stiskneme současně Ctrl+Shift+C (při opětovném stisknu klávesové zkratky se opět aktivuje cizí měna). Nyní vyplníme hlavičku běžným způsobem – text, datum, odběratel apod. Dále pokračujeme do položek faktury. Ty musí být u faktur v režimu MOSS vyplněné. Vyplníme text položky, množství (pokud jde o elektronické služby a jiné neměřitelné tak je množství 1, když tam bude 0 nebude to fungovat), jednotkovou cenu, pokud je cena vč.cizí DPH (u MOSS to bude ta pravděpodobnější verze) zaškrtneme sloupec S a v poli DPH vybereme Hist.zákl.s pro základní sazbu v členském státě nebo Hist.sníž.s. pro sníženou sazbu. Daň se pak dopočte automaticky podle předchozích nastavení. V posledním poli Druh služby MOSS se vybere z nabídky druh služby.

Nakonec vybereme členění DPH. Kódy pro MOSS začínají písmenem R. Podle pokynů GFŘ se plnění v režimu MOSS s místem plnění v jiném státě EU vykazuje v českém přiznání k DPH v ř. 26. Nastavíme Členění DPH RDzahr-Místo plnění v zahraničí s nárokem na odpočet, nezapomeňte zaškrtnout volbu Nabízet.

U identifikované osoby se v Pohodě objeví chybová hláška:

Chybová hláška

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je třeba dát Storno, aby zůstala zachována sazba DPH a výpočet.

5. Vystavení přiznání v režimu MOSS

Přiznání lze vystavit pouze pokud jsou zadané faktury v režimu MOSS a v případě, že jsou v jiné měně než EUR (i v CZK), tak že je nastaven kurzový lístek viz bod 2.

Přiznání se sestaví volbou:

Účetnictví->Daň z přidané hodnoty->Přiznání MOSS. Pokud se v agendě Daň z přidané hodnoty nezobrazuje volba Přiznání MOSS je třeba zkontrolovat zda je tato možnost povolena v uživatelských právech daného uživatele (nastavuje se administrátorské přihlášení) a zda je nainstalována aktuální verze Pohody.

Vybere se období tj. 1Q a řádné přiznání a po potvrzení se zobrazí agenda MOSS. Zda je již možné standardním způsobem jako v agendě běžného přiznání k DPH vytisknout tiskové sestavy, které tvoří podklady pro MOSS a zkontrolovat je.

Tisková sestava Přiznání k dani Mini One Stop Shop obsahuje platební údaje. Pozor DPH v režimu MOSS je třeba uhradit a podat do 20. následujícího čtvrtletní např. do 20.4.2015 za 1.Q 2015. Je to dříve než běžné české DPH, které je do 25.

Pozor přiznání v režimu MOSS nelze podávat datovou schránkou ani papírově! Je třeba vyexportovat přiznání v xml a to nahrát do EPO (www.daneelektronicky.cz).

6. Export XML přiznání pro podání

Přiznání nelze podat rovnou z Pohody. Je třeba vyexportovat xml soubor, který se nahraje do EPO a odsud dojde k odeslání ať už přihlášením datovou schránkou nebo se zaručeným elektronickým podpisem.

Export xml: Záznam->Odeslání přiznání MOSS. Proklikat průvodce. Nastavit místo kam se uloží vygenerovaný soubor xml a zapamatovat si to.

7. Nahrání XML do EPO

Otevřeme si www.daneelektronicky.cz nebo také http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces

Vybereme volbu VRACENÍ DPH V RÁMCI EU / Mini One Stop Shop a dále Mini One Stop Shop – MOSS (Zvláštní režim jednoho správního místa) a přihlásíme se datovou schránkou nebo elektronickým podpisem.

Pokud dosud nemáme zřízený systém MOSS je třeba se do něj zaregistrovat vyplněním žádosti pod přihlášením Žádost o registraci do režimu MOSS / Žádost o přístup do MOSS (EU Režim) Odkaz na externí web ikona: nové okno. Zástupci daňových subjektů (např. účetní) musí nejprve podat na FÚ pro Jihomoravský kraj speciální plnou moc pro MOSS a poté mohou podat vlastní žádost o zpřístupnění MOSS svých klientů.

Po přihlášení do MOSS vybereme volbu DAP / new VAT return->Nové DAP / New VAT return

Načíst soubor, podat nebo vytisknout znovu opis potvrzení./ File upload (submission or copy reprint). Vybereme xml soubor z Pohody, který jsme si uložili na disk v předchozím kroku a dáme Načíst.

Dále postupujeme jako při standardním podání před EPO tj. zkontrolujeme Protokol chyb jestli přiznání neobsahuje chyby, můžeme provést Úpravy ve formuláři nebo si přiznání vizuálně zkontrolovat Úplný opis k tisku, jestli neobsahuje chyby. Úplný opis k tisku umožňuje uložit přiznání v pdf na disk.

Odeslání přiznání MOSS na FÚ provedeme tlačítkem Odeslání písemnosti a podat. Můžeme vyplnit e-mail, na který nám přijde upozornění o provedení podání. Na poslední stránce si uložíme potvrzení o podání.

A to už je všechno. Můžeme si jít dát panáka.

 

 

Autor článku
Zuzana Bartůšková
 • jsem daňová poradkyně, zapsaná 8 let v Komoře daňových poradců, číslo osvědčení 4960
 • účetní s 20letou praxí v oboru – v menší firmě, v korporaci i na pozici hlavní účetní
 • účetní na volné noze od r. 2010
 • lektor odborných kurzů s 11letou praxí
 • autor odborných článků na blogu BKP FINANCE s.r.o., pravidelně již desátým rokem
 • přispívám pravidelně již 11 let na Portál Pohoda
 • přispívám do časopisu pro účetní Účetnictví v praxi vydavatelství Wolters Kluwer

 

Zuzana Bartůšková
Více o Zuzce
Jsme vidět v médiích
Přesně 37 našich článků a 2 videa najdete také v mnoha médiích napříč internetem i tiskem.
Daňové poradenství
Daňové poradenství osobně nebo on-line
750 Kč + DPH / 15 minut
CHCI PORADENSTVÍ
Účetní středy
Daňové poradenství za zvýhodněnou cenu první středu v měsíci
500 Kč + DPH / 15 minut
CHCI NA ÚČETNÍ STŘEDU
Říkají o nás
Zuzka umí vše podat stručně, výstižně a hned praktikuje na jednoduchých příkladech. Mluví srozumitelnou řečí pro nás, řadové účetní, tedy česky, nikoliv v číslech paragrafů a odstavců a přehnaně odbornou terminologií.
Veronika Slaninová
Účetní
Zuzana Bartůšková je jednička ve školení - nenudí jen paragrafy, dává smysluplné příklady a i laik účetní jí rozumí.
Zuzana Kopelentová
Účetní
Kdy si nebudeme rozumět
 • Potřebujete na poslední chvíli pouze rychle vyřešit daňové přiznání.
 • Účetní je pro vás napůl sekretářka a napůl „holka pro všechno“.
 • Podnikáte neférově nebo neeticky.
 • Vaše podnikání je závislé na dotacích.
 • Potřebujete účetní na docházení k vám do firmy.
 • Potřebujete účetní na plný úvazek.

Na vystavování faktur doporučujeme používat Fakturoid.

Jako účetní oceňujeme jednoduché ovládání, soulad s aktuální legislativou a možnost nahrávání vydaných faktur do účetnictví.

Jako klienti oceňujeme automatické fakturace pravidelných faktur, párování plateb v bance s vydanými fakturami a zasílání děkovných e-mailů o zaplacení zákazníkům, snadné vystavování koncových faktur ze zaplacených zálohových faktur.

Jedním slovem výrazné snížení času stráveného nad fakturací.