DPH pro začátečníky online

DPH pro začátečníky online – videozáznam komentované prezentace

Kurz je určen pro fakturanty/ky, junior účetní, asistenty/ky (vč. virtuálních) i podnikatele, kteří při své práci přicházejí do styku s DPH, i když sami nepotřebují připravovat samostatně přiznání k DPH. Potřebují ale umět zkontrolovat doklady nebo vystavit fakturu pro zákazníka.

Nahraný online kurz.

Videozáznam
1. 7. - 30. 6. 2024
Míst: 0/50
990 Kč
bez DPH

Kurz je určen pro fakturanty/ky, junior účetní, asistenty/ky (vč. virtuálních) popř. i podnikatele, kteří při své práci přicházejí do styku s DPH, i když sami nepotřebují připravovat samostatně přiznání k DPH. Potřebují ale umět zkontrolovat doklady nebo vystavit fakturu pro zákazníka.

Videozáznam komentované prezentace. Celkem 1 hodina a 55 minut, rozdělené na 9 dílů + bonus. Můžete si je pustit najednou nebo po částech, kdykoli máte čas. Přístup získáváte do 30.6.2024. Potřebujete počítač s připojením k internetu.

V kurzu si řekneme jaké druhy dokladů se používají v obchodním styku, co je daňový doklad, kdy je datum zdanitelného plnění a stručně se seznámíme s zvláštními režimy, přenesením daňové povinnosti v tuzemsku a shrneme si základní informace o přiznání k DPH.

 • Daňové doklady – druhy, náležitosti, vystavování, opravy.
 • Datum zdanitelného plnění.
 • Výpočet daně, sazby daně.
 • Základní informace o zvláštním režimu cestovní služby a zvláštním režimu pro obchodníky s použitým zbožím – z pohledu příjemce dokladu.
 • Základní seznámení s tuzemským přenesením daňové povinnosti.
 • Základní informace o přiznání k DPH, souhrnném hlášení a kontrolním hlášení.
 • Navíc bonus – ukázkový daňový doklad s přehledem povinných náležitostí – „tahák“ na stůl.

Ukázka kurzu

 

Komu je kurz určen

Kurz je určen pro fakturantky, junior účetní, asistentky (vč. virtuálních) popř. i podnikatele, kteří při své práci přicházejí do styku s DPH, i když sami nepotřebují připravovat samostatně přiznání k DPH. Potřebuji ale umět zkontrolovat doklady, vystavit fakturu pro zákazníka.

Cíl kurzu

Kurz poskytne základní seznámení s problematikou DPH zejména s ohledem na začátečníky, kteří potřebují umět vystavit daňový doklad nebo zkontrolovat správnost přijatého daňového dokladu.

Formát kurzu

Kurz má formát komentované webové prezentace. Video je rozděleno do 9 menších částí a jeden bonus, které si můžete pouštět postupně. Videa si můžete přehrát kdykoliv během doby, kdy je máte k dispozici. Videa si můžete přehrávat opakovaně. Odkaz k přehrání videí dostanete e-mailem. Zde bude odkaz na YouTube, kde si videa pustíte. K přehrání videí potřebujete počítač nebo chytrý mobilní telefon s připojením na internet a sluchátka nebo reproduktory pro poslech. Není potřeba instalovat žádnou aplikaci.

Termín

Video je dostupné od zaplacení do 30.6.2024. Materiály (prezentace, příklady) Vám zůstávají k dispozici.

Přehled videí

  • část 1 – druhy dokladů – druhy dokladů, doklady v obchodním styku, doklad pro spotřebitele, účetní doklad, zálohová faktura,
  • část 2 – daňový doklad – co je daňový doklad, vystavování daňových dokladů, self-billing, předávání dokladů příjemci, náležitosti daňového dokladu, bonus – přehled odkazů pro ověřování údajů o obchodních partnerech,
  • část 3 – druhy daňových dokladů – daňový doklad, zjednodušený daňový doklad, splátkový kalendář, platební kalendář, souhrnný daňový doklad, doklad o použití, věrohodnost původu, neporušenost obsahu a čitelnost daňových dokladů, uchovávání daňových dokladů,
  • část 4 – opravy daňových dokladů – opravy na přijatém daňovém dokladu, oprava základu daně, oprava výše daně, opravný daňový doklad,
  • část 5 – datum zdanitelného plnění – datum uskutečnění zdanitelného plnění, uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby,
  • část 6 – výpočet daně – výpočet z ceny bez DPH tzv. „zdola“, výpočet z ceny včetně DPH tzv. „shora“, zaokrouhlení, sazby DPH, sazba daně u zboží, sazba daně u služeb,
  • část 7 – zvláštní režimy – zvláštní režim pro cestovní službu, zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi,
  • část 8 – tuzemské přenesení daňové povinnosti – režim přenesení daňové povinnosti, trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti, dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti,
  • část 9 – základní informace o přiznání – zdaňovací období, daňové přiznání, souhrnné hlášení, kontrolní hlášení,
  • bonus – náležitosti daňového dokladu na vzorovém daňovém dokladu,

Jak to funguje

 • po objednání obratem obdržíte zálohovou fakturu – pokud Vám nepřišla, zkontrolujte složku spam, zkontrolujte zda jste v objednávce zadali správný email – případně nás kontaktujte na email
 • okamžitě po připsání platby na náš účet a spárování, obdržíte emailem daňový doklad, materiály ke kurzu a odkaz na videa – pro spárování platby je důležité zadat variabilní symbol tak jak je uveden na zálohové faktuře. Pokud daňový doklad nebo materiály nedostanete, zkontrolujte složku spam. Pokud je nenajdete ani ve spamu, laskavě nás kontaktujte přes email
DPH pro začátečníky online – videozáznam komentované prezentace
Videozáznam
1. 7. - 30. 6. 2024
Míst: 0/50
990 Kč
bez DPH

Co dostanete:

 • přístup k videím s nahranými komentovanými prezentacemi od zaplacení do 30.6.2024 neomezený počet přehrání během doby, kdy vám budou videa zpřístupněna,
 • prezentaci ke kurzu ve formátu pdf – verze pro tisk a pro zobrazení na monitoru,
 • ukázkový daňový doklad s vyznačením povinných náležitostí.

 

Váš lektor

Zuzana Bartůšková

Jsem praktik

Výklad směřuji k tomu jak problém řešit, v čem tkví úskalí, na co si dát pozor v praxi.

Přizpůsobím úroveň

Odbornou úroveň přednášky přizpůsobím posluchačům.

Účetní i lektorská praxe

Snažím se přidávat co nejvíc praktických příkladů ze života a sama jsem i účetní – rozumím jejich problémům.
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.