Od nového roku dochází ke změně čísel účtů pro placení zdravotního pojištění u všech zdravotních pojišťoven.

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění za zaměstnance odvádí zaměstnavatel za jednotlivé kalendářní měsíce zpětně od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Zdravotní pojištění činí 13,5% z vyměřovacího základu (obvykle odpovídá hrubé mzdě). 1/3 tj. 4,5% z hrubé mzdy platí zaměstnanec, 2/3 tj. 9% z hrubé mzdy platí zaměstnavatel. Minimální vyměřovací základ odpovídá minimální mzdě tj. 9900 Kč v roce 2016 (minimální pojistné 1337 Kč), 11000 Kč v roce 2017 (minimální pojistné 1485 Kč).

OSVČ platí zálohy na zdravotní pojištění měsíčně do 8. dne následujícího kalendářního měsíce. Výše zálohy na zdravotní pojištění odpovídá 13,5% z vyměřovacímu základu tj. 50% rozdílu příjmů a výdajů ze samostatné výdělečné činnosti (příjmy – výdaje z podnikání). Minimální záloha na zdravotní pojištění OSVČ činí v roce 2016 částku 1823 Kč, od 1.1.2017 činí minimální záloha na zdravotní pojištění OSVČ 1906 Kč.

Minimální zálohy nemusí dodržovat OSVČ, pro které neplatí minimální vyměřovací základ tj. OSVČ (platí nižší zálohy):

 • která současně vedle samostatné výdělečné činnosti je zaměstnancem a odvádí pojistné z tohoto zaměstnání vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro zaměstnance,
 • za kterou je plátcem pojistného stát – např. studenti do 26 let, poživatelé starobního nebo invalidního důchodu, příjemci rodičovského příspěvku nebo peněžité pomoci v mateřství, ženy na mateřské nebo rodičovské dovolené
 • s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P;
 • která dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňuje další podmínky pro jeho přiznání;
 • která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku,

Zálohu na zdravotní pojištění nemusí platit OSVČ, která byla po celý kalendářní měsíc uznána práce neschopným a měla nárok na nemocenské z nemocenského pojištění OSVČ a dále OSVČ, která je zároveň zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejích příjmů.

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Pojistné zaměstnavatelů: variabilní symbol číslo plátce (IČ + dvě čísla přidělená VZP), konstantní symbol 558 (platba převodním příkazem), 379 (platba složenkou)

Pojistné OSVČ a OBZP: variabilní symbol číslo pojištěnce (zpravidla RČ – uveďte celé číslo bez lomítka, nebo číslo přidělené VZP), konstantní symbol 558 (platba převodním příkazem), 379 (platba složenkou)

Nová čísla účtů platí od 10.12.2016 pro zaměstnavatele a od 1.1.2017 pro OSVČ a OBZP

KrajPojistné zaměstnavatelůPojistné samoplátců (OSVČ a OBZP)Penále a pokuty
Jihomoravský a Vysočina1111009651/07101112001651/07101113004651 /0710
Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský1111000761/07101112003761 /07101113006761 /0710
Královéhradecký a Pardubický1111002521/07101112005521 /07101113008521 /0710
Ústecký a Liberecký1111000411/07101112003411 /07101113006411 /0710
Plzeňský, Karlovarský a Jihočeský1111006311/07101112009311 /07101113001311 /0710
Praha a Středočeský1111009221/07101112001221 /07101113004221 /0710

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

Konstantní symbol platby při bezhotovostní platbě je 3558, při platbě složenkou 3559.

Nová čísla účtů jsou povinná od 1.2.2017

Typ plátce pojistnéhoČíslo účtuVariabilní symbol
Zaměstnavatel2115106031/0710
OSVČ, OBZP2110102031/0710
Platby na penále a pokuty2117101031/0710

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Nové číslo účtu platí od 1.1.2017. Do 31.12.2016 se platí na staré čísla účtu 10006-18432071/0100.

Pojistné zaměstnavatelů: variabilní symbol číslo plátce (IČ + dvojmístná specifikace nebo dvě nuly), konstantní symbol 3558 (platba převodním příkazem), 3559 (platba složenkou)

Pojistné OSVČ a OBZP: variabilní symbol rodné číslo, konstantní symbol 0858 (platba převodním příkazem), 0859 (platba složenkou)

Číslo účtu pro platby pojistného platné od 1. 1. 2017 je 2070101041/0710.

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

Nová čísla účtů již platí.

Pojistné zaměstnavatelů: variabilní symbol číslo plátce (IČ + dvojmístná specifikace nebo dvě nuly), konstantní symbol 3558 (platba převodním příkazem), 3559 (platba složenkou)

Pojistné OSVČ a OBZP: variabilní symbol rodné číslo, konstantní symbol 3558 (platba převodním příkazem), 3559 (platba složenkou)

ÚčelČíslo účtu
Pro platby pojistného2010201091/0710
Pro penále a pokuty2010500091/0710

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Nová čísla účtů již platí od 1.10.2016.

Pojistné zaměstnavatelů: variabilní symbol číslo plátce (IČ + dvojmístná specifikace nebo dvě nuly), konstantní symbol 0558 nebo 3558

Pojistné OSVČ a OBZP: variabilní symbol rodné číslo, konstantní symbol 0558 nebo 3558

ÚčelČíslo účtuVariabilní symbol
Zaměstnavatelé2050000761/0710
2050107761/0710
IČ + dvě nuly
OSVČ2050203761/0710
2050406761/0710
Rodné číslo
OBZP2050502761/0710Rodné číslo
Platby penále2055004761/0710Jako u pojistného
Platby dlužného pojistného2050705761/0710
Platby dlužného penále2055207761/0710
Platby náhrady nákladů na zdravotní služby (náhrady škod)2050609761/0710

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

Nová čísla účtů již platí.

Pojistné zaměstnavatelů: variabilní symbol číslo plátce (IČ + dvě nuly), konstantní symbol není povinný

Pojistné OSVČ a OBZP: variabilní symbol rodné číslo, konstantní symbol není povinný

ÚčelČíslo účtuVariabilní symbol
Zaměstnavatelé2130000761/0710IČ + dvě nuly
OSVČ2130203761/0710Rodné číslo
OBZP2130502761/0710Rodné číslo
Penále a pokuty2131409761/0710Dle výměru
Dlužné pojistné2130801761/0710Dle výměru
Náhrady nákladů na zdravotní služby2131601761/0710Dle výzvy k úhradě

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Nová čísla účtů již platí od 1.10.2016.

Pojistné zaměstnavatelů: variabilní symbol IČ, konstantní symbol 558

Pojistné OSVČ a OBZP: variabilní symbol rodné číslo, konstantní symbol 558

ÚčelČíslo účtuVariabilní symbol
Zaměstnavatelé2092101181/0710
Penále zaměstnavatelé2091504181/0710
OSVČ2092101181/0710Rodné číslo
Penále OSVČ2091504181/0710Rodné číslo
OBZP2092101181/0710Rodné číslo
Penále OBZP2091504181/0710Rodné číslo
Autor článku
Zuzana Bartůšková
 • jsem daňová poradkyně, zapsaná 8 let v Komoře daňových poradců, číslo osvědčení 4960
 • účetní s 20letou praxí v oboru – v menší firmě, v korporaci i na pozici hlavní účetní
 • účetní na volné noze od r. 2010
 • lektor odborných kurzů s 11letou praxí
 • autor odborných článků na blogu BKP FINANCE s.r.o., pravidelně již desátým rokem
 • přispívám pravidelně již 11 let na Portál Pohoda
 • přispívám do časopisu pro účetní Účetnictví v praxi vydavatelství Wolters Kluwer

 

Zuzana Bartůšková
Více o Zuzce
Jsme vidět v médiích
Přesně 37 našich článků a 2 videa najdete také v mnoha médiích napříč internetem i tiskem.
Daňové poradenství
Daňové poradenství osobně nebo on-line
750 Kč + DPH / 15 minut
CHCI PORADENSTVÍ
Účetní středy
Daňové poradenství za zvýhodněnou cenu první středu v měsíci
500 Kč + DPH / 15 minut
CHCI NA ÚČETNÍ STŘEDU
Říkají o nás
Zuzka umí vše podat stručně, výstižně a hned praktikuje na jednoduchých příkladech. Mluví srozumitelnou řečí pro nás, řadové účetní, tedy česky, nikoliv v číslech paragrafů a odstavců a přehnaně odbornou terminologií.
Veronika Slaninová
Účetní
Zuzana Bartůšková je jednička ve školení - nenudí jen paragrafy, dává smysluplné příklady a i laik účetní jí rozumí.
Zuzana Kopelentová
Účetní
Kdy si nebudeme rozumět
 • Potřebujete na poslední chvíli pouze rychle vyřešit daňové přiznání.
 • Účetní je pro vás napůl sekretářka a napůl „holka pro všechno“.
 • Podnikáte neférově nebo neeticky.
 • Vaše podnikání je závislé na dotacích.
 • Potřebujete účetní na docházení k vám do firmy.
 • Potřebujete účetní na plný úvazek.

Na vystavování faktur doporučujeme používat Fakturoid.

Jako účetní oceňujeme jednoduché ovládání, soulad s aktuální legislativou a možnost nahrávání vydaných faktur do účetnictví.

Jako klienti oceňujeme automatické fakturace pravidelných faktur, párování plateb v bance s vydanými fakturami a zasílání děkovných e-mailů o zaplacení zákazníkům, snadné vystavování koncových faktur ze zaplacených zálohových faktur.

Jedním slovem výrazné snížení času stráveného nad fakturací.