E-mailové poradenství: jak to funguje

Napíšete dotaz z oblasti daní, účetnictví nebo podnikání. Cena za jednoduchý dotaz činí 750 Kč + DPH. Zasláním dotazu se závazně zavazuje zaplatiti částku 750 Kč + DPH. Do 5 pracovních dnů obdržíte odpověď na vámi zadaný email. Současně obdržíte fakturu, která je splatná ihned. 

Pokud na dotaz nejsme schopni odpovědět (z odborných, časových nebo jiných důvodů) budeme vás o tom obratem informovat. V případě, že odpověď na dotaz bude složitější a cena za odpověď bude vyšší, budeme vás o tom obratem informovat. Tuto novou cenu můžete akceptovat nebo odmítnout. V tom případě nebudeme na dotaz odpovídat a vy nejste povinni uhradit cenu 750 Kč + DPH. Pokud nabídku vyšší ceny neodmítnete ve lhůtě 5 pracovních dnů, zavazuje se uhradit nabízenou cenu.

V rámci urychlení zodpovězení dotazu pište dotaz co nejpodrobněji s uvedení všech skutečností. Nepoužívejte zkratky mimo všeobecně zavedených (DPH apod.) – v rámci předejití chybné interpretace zkratky.