Dne 26. 10. 2020 vydalo Ministerstvo financí rozhodnutí o prominutí úroku z prodlení za pozdní platbu DPH a prominutí zálohy na daň z příjmů a zálohy na silniční daň uzavřeným provozovnám.

Na rozdíl od jarních liberačních balíčků není prominutí plošné pro všechny subjekty ani automatické – nemusí se žádat, ale je potřeba oznámit správci daně splnění podmínek.

Koho se prominutí týká

 • provozování restauračních zařízení a barů,
 • provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték,
 • pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení,
 • pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin,
 • provozování cirkusů a varieté,
 • pořádání poutí a podobných tradičních akcí,
 • pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí,
 • pořádání veletrhů,
 • provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení,
 • provozování zoologických zahrad a botanických zahrad,
 • provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
 • maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, kromě činností, které na základě výjimky zůstaly otevřené.

Co lze prominout

 • Úrok z prodlení za pozdní platbu DPH za září, říjen a listopad 2020 (měsíční plátci) a za 3. čtvrtletí 2020 (čtvrtletní plátci). Za podmínky, že úhrada proběhne nejpozději 31. 12. 2020.
 • Pozor, přiznání a hlášení (kontrolní a souhrnné hlášení) musí být podány včas. Prominutí se týká pouze úroků za pozdní platbu.
 • I když jsou prominuty úroky, plátce DPH zůstává v prodlení s platbou. Nemůže tedy např. dostat potvrzení o bezdlužnosti.
 • Zálohy na daň silniční za celý rok 2020, tj. splatné 15. 4., 15. 7., 15. 10. a 15. 12. 2020. Promíjí se pouze zálohy. Silniční daň za celý rok 2020 bude nutné následně uhradit v rámci běžného přiznání do 31. 1. 2021.
 • Upozorňuji, že daňoví poplatníci, kteří nesplňují podmínky pro odpuštění záloh na silniční daň, museli zálohy na silniční daň splatné 15. 4., 15. 7. a 15. 10. uhradit nejpozději 15. 10. Při neuhrazení jim vzniká úrok z prodlení.
 • Zálohy na daň z příjmů (fyzických i právnických osob) splatné v období od 15. 10. do 15. 12. 2020. Jedná se taktéž pouze o prominutí záloh. Daň jako taková musí být uhrazena v řádném termínu.
 • Odpouští se DPH za bezúplatné dodání vyjmenovaného zboží a bezúplatné dodání zboží nebo bezúplatné poskytnutí služby pro vybrané subjekty v období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020. Odpuštění DPH funguje podobně jako na jaře. Jedná se o bezúplatné dodání zboží (dar) v souvislosti s COVID-19, např. obličejové masky, roušky apod. Nárok na DPH je u tohoto zboží zachován, lze tedy uplatnit nárok na odpočet DPH z látky koupené k výrobě bezúplatně poskytovaných roušek. Toto ustanovení se týká plošně všech plátců DPH.

Jak postupovat

Zdroje:

Finanční zpravodaj číslo 22/2020

Finanční zpravodaj číslo 25/2020

Nový liberační balíček přináší daňové úlevy pro podnikatele

Informace FS k rozhodnutí ministryně financí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události ze dne 26. 10. 2020

Doporučený postup při aplikaci liberačních balíčků

Autor článku
Zuzana Bartůšková
 • jsem daňová poradkyně, zapsaná 8 let v Komoře daňových poradců, číslo osvědčení 4960
 • účetní s 20letou praxí v oboru – v menší firmě, v korporaci i na pozici hlavní účetní
 • účetní na volné noze od r. 2010
 • lektor odborných kurzů s 11letou praxí
 • autor odborných článků na blogu BKP FINANCE s.r.o., pravidelně již desátým rokem
 • přispívám pravidelně již 11 let na Portál Pohoda
 • přispívám do časopisu pro účetní Účetnictví v praxi vydavatelství Wolters Kluwer

 

Zuzana Bartůšková
Více o Zuzce
Jsme vidět v médiích
Přesně 37 našich článků a 2 videa najdete také v mnoha médiích napříč internetem i tiskem.
Daňové poradenství
Daňové poradenství osobně nebo on-line
750 Kč + DPH / 15 minut
CHCI PORADENSTVÍ
Účetní středy
Daňové poradenství za zvýhodněnou cenu první středu v měsíci
500 Kč + DPH / 15 minut
CHCI NA ÚČETNÍ STŘEDU
Říkají o nás
Zuzka umí vše podat stručně, výstižně a hned praktikuje na jednoduchých příkladech. Mluví srozumitelnou řečí pro nás, řadové účetní, tedy česky, nikoliv v číslech paragrafů a odstavců a přehnaně odbornou terminologií.
Veronika Slaninová
Účetní
Zuzana Bartůšková je jednička ve školení - nenudí jen paragrafy, dává smysluplné příklady a i laik účetní jí rozumí.
Zuzana Kopelentová
Účetní
Kdy si nebudeme rozumět
 • Potřebujete na poslední chvíli pouze rychle vyřešit daňové přiznání.
 • Účetní je pro vás napůl sekretářka a napůl „holka pro všechno“.
 • Podnikáte neférově nebo neeticky.
 • Vaše podnikání je závislé na dotacích.
 • Potřebujete účetní na docházení k vám do firmy.
 • Potřebujete účetní na plný úvazek.

Na vystavování faktur doporučujeme používat Fakturoid.

Jako účetní oceňujeme jednoduché ovládání, soulad s aktuální legislativou a možnost nahrávání vydaných faktur do účetnictví.

Jako klienti oceňujeme automatické fakturace pravidelných faktur, párování plateb v bance s vydanými fakturami a zasílání děkovných e-mailů o zaplacení zákazníkům, snadné vystavování koncových faktur ze zaplacených zálohových faktur.

Jedním slovem výrazné snížení času stráveného nad fakturací.