Aktiva a pasiva se nerovnají

Nezaúčtované doklady s předkontací Nevím

 • Účetnictví → Účetní deník, vybrat tiskovou sestavu Doklady k zaúčtování (předkontace Nevím) v části Kontrolní sestavy
 • pokud se na sestavě objeví jakékoliv doklady je třeba je najít a zaúčtovat

Je účtováno na smazané účty

 • Účetnictví → Účetní deník, vybrat tiskovou sestavu Kontrola účtů v části Kontrolní sestavy
 • pokud se tam objeví nějaké účty znamená to, že na účet bylo účtováno a následně byl smazán z účtové osnovy
 • je třeba provést přeúčtování na účet zavedený v účtové osnově

Je použita předkontace Bez u případů, které mají být zaúčtovány

 • Účetnictví → Účetní deník, vybrat tiskovou sestavu Mimoúčetní záznamy (předkontace Bez) a Doklady s vlastní předkontací Bez v části Kontrolní sestavy
 • předkontace Bez slouží k zapsaní závazků či pohledávek, které je třeba hradit, ale neúčtují se např. závazek na úhradu čistých mezd zaměstnancům, závazek na povinnost dph nebo pohledávka na nadměrný odpočet dph, závazek na úhradu zálohy na silniční daň apod. Tyto operace se však neúčtují
 • je třeba zkontrolovat jestli na sestavě není s překontací Bez i účetní operace, která měla být zaúčtována

Účet 395, 349 má zůstatek

 • oba účty jsou pomocné nemohou tedy vykazovat zůstatek. Pokud je na účtech zůstatek je třeba ho identifikovat a opravit účtování
 • účet 395 neslouží jako závazkový účet pro platby kartou nebo neidentifikované platby. K tomuto účelu se používají u závazků účty 325 nebo 379, u pohledávek 315 nebo 378
 • účet 349 slouží jako pomocný účet pro zaúčtování samovyměření DPH u služeb a zboží z EU a třetích zemí

 Účet 111, 131 má zůstatek

 • účty Pořízení materiálu – 111 a Pořízení zboží – 131 používané při účtování zásob způsobem A nemohou vykazovat k 31.12. zůstatek. Pokud evidejeme k 31.12. materiál nebo zboží na cestě je potřeba provést zaúčtování na účty 119 resp. 139 v souladu s účetními postupy

 Není zaúčtováno rozdělení výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení – účet 431

 • na účtě 431 je výsledek hospodaření minulého období dokud není rozhodnuto o jeho použití v souladu s Obchodním zákoníkem
 • u společností s povinným auditem musí být rozdělení provedeno do 6 měsíců od konce účetního období
 • u ostatních musí být rozdělení provedeno nejpozději do konce roku tzn. při účetní závěrce k 31.12. nesmí být na účtě zůstatek
 • pokud valná hromada do konce roku nerozhodla účtuje se na účty 428 resp. 429

Některé rozvahové účty nejsou v rozvaze

 • při zakládáno nových rozvahových účtů se může stát, že není vyplněn řádek rozvahy
 • Účetnictví → Účtová osnova, vyfiltrovat podle sloupce Druh účtu Rozvahové účty, dále vyfiltrovat všechny rozvahové účty, které mají ve sloupci Řádek (myšleno řádek rozvahy) nebo ve sloupci Řádek zkr. (myšleno řádek rozvahy ve zkráceném rozsahu) nulu a zkontrolovat zda mezi nimi není i nějaký účet, který by měl být obsažen v rozvaze a případně doplnit řádek rozvahy, do kterého se má účet promítat
Autor článku
Martin Vidlák
Jsme vidět v médiích
Přesně 37 našich článků a 2 videa najdete také v mnoha médiích napříč internetem i tiskem.
Daňové poradenství
Daňové poradenství osobně nebo on-line
750 Kč + DPH / 15 minut
CHCI PORADENSTVÍ
Účetní středy
Daňové poradenství za zvýhodněnou cenu první středu v měsíci
500 Kč + DPH / 15 minut
CHCI NA ÚČETNÍ STŘEDU
Říkají o nás
Zuzka umí vše podat stručně, výstižně a hned praktikuje na jednoduchých příkladech. Mluví srozumitelnou řečí pro nás, řadové účetní, tedy česky, nikoliv v číslech paragrafů a odstavců a přehnaně odbornou terminologií.
Veronika Slaninová
Účetní
Zuzana Bartůšková je jednička ve školení - nenudí jen paragrafy, dává smysluplné příklady a i laik účetní jí rozumí.
Zuzana Kopelentová
Účetní
Kdy si nebudeme rozumět
 • Potřebujete na poslední chvíli pouze rychle vyřešit daňové přiznání.
 • Účetní je pro vás napůl sekretářka a napůl „holka pro všechno“.
 • Podnikáte neférově nebo neeticky.
 • Vaše podnikání je závislé na dotacích.
 • Potřebujete účetní na docházení k vám do firmy.
 • Potřebujete účetní na plný úvazek.

Na vystavování faktur doporučujeme používat Fakturoid.

Jako účetní oceňujeme jednoduché ovládání, soulad s aktuální legislativou a možnost nahrávání vydaných faktur do účetnictví.

Jako klienti oceňujeme automatické fakturace pravidelných faktur, párování plateb v bance s vydanými fakturami a zasílání děkovných e-mailů o zaplacení zákazníkům, snadné vystavování koncových faktur ze zaplacených zálohových faktur.

Jedním slovem výrazné snížení času stráveného nad fakturací.