Jak probíhá spolupráce: Identifikované osoby

Registrace identifikované osoby

Co potřebujeme od vás?

 • Informaci, pod jaký finanční úřad spadáte; pokud došlo ke změně místně příslušného finančního úřadu, tak od kdy došlo ke změně + informaci o novém i starém finančním úřadu.
 • Kompletní údaje, tj. u fyzické osoby jméno a příjmení, kompletní adresu trvalého bydliště, IČ a DIČ (u fyzické osoby CZ+rodné číslo); u právnické osoby kompletní název firmy a její sídlo, IČ a DIČ (CZ+IČ).
 • Adresu skutečného sídla, tj. místa, kde skutečně bude probíhat podnikatelská činnost a řízení firmy, např. kanceláře, provozovny, přechodného bydliště u fyzické osoby apod., nebo informaci, že skutečné sídlo je totožné s trvalým bydlištěm, resp. sídlem firmy.
 • Kontaktní informace, pokud je chcete uvádět (nejsou povinné) – e-mail a telefon.
 • Číslo účtu včetně kódu banky, který je používán k podnikání a bude se z něj platit DPH.
 • Výši obratu za předchozích 12 měsíců (jedná se pouze o informační údaj, podle kterého finanční úřad posuzuje, jestli nemáte být plátce) – obrat představuje součet vystavených faktur (bez ohledu na to, jestli byly zaplacené a kdy) + všech ostatních tržeb (např. tržby hotově pokladnou). Počítají se faktury vystavené českým zákazníkům nebo soukromým osobám (spotřebitelům) z EU nebo ze zahraničí. Nepočítají se faktury vystavené firmám do EU nebo do zahraničí. Obrat zjistíte ve svém účtu ve Fakturoidu v části Přehled -> Statistiky dole na konci stránky:
 • První fakturu v pdf za poskytnuté služby do EU zákazníkovi nebo za nakoupené služby ze zahraniční od dodavatele, kterou jste se stali identifikovanou osobou.
 • Přístup do vaší datové schránky – pokud chcete, abychom registraci podali za vás.

Zpracování DPH identifikované osoby

Co potřebujeme od vás

Pokud používáte Fakturoid

 • Do Fakturoidu do nákladů zapisujete přijaté faktury za služby z EU a mimo EU (včetně placených kartou) a za pořízení zboží z EU a přidáváte fakturu.
 • Do Fakturoidu do vydaných faktur zapisujete vydané faktury za služby do EU.
 • Pokud máte ve Fakturoidu i jiné vydané faktury nebo náklady, ničemu to nevadí.

Pokud nepoužíváte Fakturoid

Společná pravidla

 • Doklady je třeba zadat do Fakturoidu nebo předat účetní do 10. dne následujícího měsíce.
 • Do DPH identifikované osoby je třeba dodat tyto doklady:
  • vystavené faktury pro zákazníky z EU – na faktuře musí být DIČ firemního zákazníka z EU ve formátu kód státu + další čísla a písmena např. DE123456, ATU987456
  • přijaté faktury za nakoupené služby od dodavatelů ze zahraniční – EU i mimo EU, a to včetně objednaných on-line a placených kartou, např. za reklamy na Googlu, Facebooku, za webové šablony, programy a aplikace a další
  • přijaté faktury za pořízení zboží z EU
  • v případě pochybností, zda je doklad třeba uvádět do DPH, nebo ne, ho dodejte také

Co dostanete od nás

 • Účetní zpracuje podklady a pošle vám e-mailem:
  • přiznání k DPH v pdf
  • soupis dokladů v přiznání – tzv. záznamní povinnost v pdf
  • souhrnné hlášení – pokud se podává v pdf
  • příkaz k úhradě v pdf nebo informaci, že není třeba nic platit
  • podání přiznání a souhrnného hlášení na FÚ – podáme z vaší datové schránky nebo vám pošleme xml soubory a podáte si sami

Zřízení přístupu do datové schránky

 • Abychom mohli podávat přiznání, hlášení a komunikovat s finančním úřadem a dalšími státními institucemi, potřebujeme zřídit přístup do vaší datové schránky.
 • Přístup se zřizuje on-line přímo v administraci datové schránky a lze jej kdykoliv jednostranně zrušit. V „nastavení“ (vpravo nahoře) datové schránky je volba „Uživatelé“ a zde je volba „+Nový uživatel“, na kterou kliknete. Zobrazí se menu ve kterém vyplníte osobní údaje včetně adresy a data narození, které vám poskytneme. U volby „ADRESA PRO DORUČENÍ PŘÍSTUPOVÝCH ÚDAJŮ“ zaškrtnete možnost „Na odlišnou adresu“ a vyplníte adresu firmy tj. „Národní obrany 909/45, 16000 Praha 6“. Na tuto adresu do kanceláře nám přijdou poštou cca za týden až 14 dní přístupy. „OPRÁVNĚNÍ“ – typ oprávnění necháte nastaven na Pověřená osoba a zaškrtnete všechna práva kromě Mazat zprávy v trezoru a potvrdíte volbu Přidat uživatele.
 • V nastavení uživatelů v datové schránce můžete přístup kdykoliv on-line smazat a je hned zrušen.